🇻🇳 VIDEO FOR VIETNAM – VIỆT NAM TRONG TÔI🇻🇳 Chương Trình Tổng Kết 15.10

📽📣 Sau bao ngày chờ đợi, hãy cùng theo dõi Chương trình Tổng kết “Video For Vietnam – Việt Nam Trong Tôi” được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang & Dương Thuỳ Linh 😍 Chương trình “Video for Vietnam – Việt Nam trong tôi”” được phát động nhằm mục đích kết nối, thể hiện niềm tự hào của dân tộc và giới thiệu… Khác