[#CHUYỆN_CHỢ_LỚN] – TÌM HIỂU VỀ NHỮNG VỊ THẦN THỜ TRONG HỘI QUÁN CHỢ LỚN – #P2 《Những vị thần ít phổ

May be an image of outdoors and text

[#CHUYỆN_CHỢ_LỚN] – TÌM HIỂU VỀ NHỮNG VỊ THẦN THỜ TRONG HỘI QUÁN CHỢ LỚN – #P2 《Những vị thần ít phổ biến hơn những lại rất ảnh hưởng trong cộng đồng người Hoa》
_______ ♦Ngọc Hoàng Đại Đế #玉皇上帝 Ngài còn được gọi là Vua cha Ngọc Hoàng, Cha Trời, Ông Trời – vị thần tạo hóa, sinh ra vạn vật từ cỏ cây đến con người, là đấng quyền uy tối cao nhất. Trong cõi âm dương của vạn vật, từ bầu trời, mặt đất, biển cả cho đến cõi âm phủ linh thiêng đều dưới bàn tay Ngọc Hoàng cai trị. Bởi thế nên Ngài có quyền “hô mưa, gọi gió”, điều khiển các quyền năng của tự nhiên như mây mưa, sấm chớp, nước lửa cũng như ra lệnh cho các vị thần tiên khác thực hiện theo ý chỉ của mình, thường là những điều có lợi cho… More

Cholon Downtown, profile pictureMay be an image of outdoors and textMay be an image of 1 person and text that says "Ngọc Hoàng Thượng Đế 玉皇上帝"May be an image of textMay be an image of 1 person and text that says "13 Đức Thầy & Bảo Sanh Đại Đế 保生大帝"