Trang chủLâm ĐồngBảo Lộc đề xuất đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống...

Bảo Lộc đề xuất đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải hơn 1.028 tỷ đồng

Bảo Lộc đề xuất đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải hơn 1.028 tỷ đồng

UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản trình UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.

Bảo Lộc đề xuất đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải hơn 1.028 tỷ đồng
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sẽ góp phần làm giảm các thiệt hại do việc ngập úng gây ra như hư hỏng đường sá, hư hỏng nhà cửa và vật dụng trong nhà, công trình

Theo Quy hoạch được duyệt, nhà máy xử lý nước thải đô thị phục vụ cho các phường trung tâm nội thị: Phường 1, Phường 2, phường B Lao, một phần phường Lộc Sơn, một phần phường Lộc Tiến và một phần phường Lộc Phát tiếp giáp phường B’Lao, tổng lưu lượng thu gom và xử lý giai đoạn đến 2030 làm tròn là 10.000 m3/ngày.

Theo dự kiến, Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải được đề xuất đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2027 là các khu vực dân cư trung tâm của thành phố, ưu tiên các khu vực đông dân cư, bao gồm toàn bộ các phường Phường 1, Phường 2, phường B’Lao và một phần phường Lộc Sơn, một phần phường Lộc Phát.

Giai đoạn 2 năm 2027 đến năm 2030, mở rộng tuyến thu gom cấp 2 và 3 ở Phường 1, Phường 2 và phường B’Lao; đồng thời, lắp đặt tuyến cống chuyển tải chính cấp 1 ở phường Lộc Sơn, phường Lộc Tiến và phường Lộc Phát cùng với tuyến cống thu gom cấp 2, cấp 3 khu vực đó, tập trung khu đông dân nhất phường Lộc Tiến, phường Lộc Sơn và phường Lộc Phát để gom nước thải các phường trung tâm thành phố và lân cận.

Trong giai đoạn 1, Dự án sẽ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 4.000 m3/ngày đêm (Nhà máy dự kiến đặt tại phường Lộc Sơn rộng khoảng 2,5 ha). Nước thải đã qua xử lý đạt chuẩn thoát ra khu vực Suối Đại Bình, phường Lộc Sơn. Xây dựng hệ thống thu gom nước thải gồm tuyến chính, tuyến ống cấp 3 thu gom từ các hộ gia đình, hộp đấu nối hộ gia đình. Tổng chiều dài tuyến chính cấp 1, cấp 2 khoảng 26,5 km và tuyến ống cấp 3 khoảng 31 km, đấu nối khoảng 5.000 hộ. Xây dựng 7 trạm bơm chuyển bậc nước thải dạng hố chìm nhằm tránh ảnh hưởng tới cảnh quan và điều kiện giao thông.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày đêm trên khu đất đã thu hồi giai đoạn 1. Xây dựng hệ thống thu gom nước thải gồm tuyến chính cấp 1, 2, tuyến ống cấp 3 thu gom từ các hộ gia đình, hộp đấu nối hộ gia đình. Tổng chiều dài tuyến chính cấp 1, 2 khoảng 32,5 km và tuyến ống cấp 3 khoảng 43 km, số đấu nối khoảng 12.000 hộ. Xây dựng thêm 6 trạm bơm chuyển bậc nước thải dạng hố chìm nhằm tránh ảnh hưởng tới cảnh quan và điều kiện giao thông.

Công nghệ đề xuất cho nhà máy xử lý nước thải là công nghệ AO. Đây là công nghệ đã được thực tế chứng minh hoạt động hiệu quả trong điều kiện Việt Nam. Nước thải đầu ra đạt yêu cầu xử lý theo QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.028 tỷ đồng, được đề xuất từ 100% vốn ngân sách tỉnh.

Theo UBND TP Bảo Lộc, việc đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải là rất cần thiết. Bởi lẽ, TP Bảo Lộc có tổng diện tích tự nhiên 232,56 km². Toàn bộ ranh giới hành chính gồm 6 phường, 5 xã và vùng phụ cận thuộc huyện Bảo Lâm. Thực hiện mục tiêu theo Quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040, Bảo Lộc trở thành đô thị loại II vào năm 2025; tiếp tục xây dựng thành phố tiệm cận đô thị loại I vào năm 2040, theo xu hướng quy mô tỉnh lỵ. Quy mô dân số đô thị theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 257.900 người và đến năm 2040 khoảng 320.000 người.

Theo quy hoạch, TP Bảo Lộc trở thành đô thị trung tâm phát triển các chức năng của đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng; vùng phụ cận phát triển theo định hướng nông nghiệp đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nông nghiệp, nông nghiệp nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn không gian tự nhiên, bảo tồn sự đa dạng sinh học, hình thành các cụ đô thị động lực hỗ trợ phát triển của đô thị trung tâm… thành phố cần có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hạ tầng phù hợp với quy mô, định hướng của phát triển đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Trong đó, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt là một trong những hạng mục cần được quan tâm và ưu tiên xây dựng đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, tiện ích; tạo được ý thức sống lành mạnh cho dân cư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và môi trường của khu vực.

Mặt khác, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật là một trong các tiêu chí để chấm điểm phân loại đô thị nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại II nên cần thiết phải đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn TP Bảo Lộc sau khi được xây dựng hoàn thiện đảm bảo được các tiêu chí về thoát nước và vệ sinh môi trường, đảm bảo tính đồng bộ cho các công trình hạ tầng kỹ thuật,góp phần hoàn thành tiêu chí về thu gom, xử lý nước thải để TP Bảo Lộc được lên đô thị loại II năm 2025.

Liên quan đến đề xuất này của UBND TP Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan xem xét, đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo báo cáo đề xuất của UBND TP Bảo Lộc; tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong tháng 6/2024.

Đông Anh (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/kinh-te/202406/bao-loc-de-xuat-dau-tu-du-an-xay-dung-he-thong-thu-gom-va-xu-ly-nuoc-thai-hon-1028-ty-dong-b0b0ea6/

The post Bảo Lộc đề xuất đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải hơn 1.028 tỷ đồng appeared first on Click49.

RELATED ARTICLES