Bệnh viện mắt


Bạn đeo kính bao lâu rồi? Đã muốn Xoá Cận chưa?

Người Sài Gòn, chúng ta phải thông thái! Qua rồi cái thời đi ăn những món nghi ngút khói như bún bò, hủ tíu, bánh canh là một lần bị ‘tra tấn’ bởi lớp kính mờ sương như chống đạn. Hãy để món ngon được trọn vẹn, hãy để những lần ngắm trai ngon đều được…

Khác