Chuyện giờ mới kể……

Chuyện giờ mới kể......
Chuyện giờ mới kể……

Chuyện giờ mới kể…
Bữa giờ lu bu quên cái clip này luôn ? Thương chị 2, thức khuya phụ mẹ lo sinh nhật cho em ❤️ Nhà có máy đánh trứng không chịu xài, thích xài cái máy đánh cầm tay, hỏi thì nói con thích quậy quậy bột vòng vòng ? Chắc do còn nhỏ, mới biết làm nên sung lắm ?