Có 2 cách để săn mây và ngắm bình minh ở Đà Lạt dành cho team đi từ Sài Gòn lên : Thứ 1: đi xe chuyến 11-12h đêm lên đến Đà Lạt 4-5h sáng rồi đi săn mây và ngắ

Có 2 cách để săn mây và ngắm bình minh ở Đà Lạt dành cho team đi từ Sài Gòn lên : Thứ 1: đi xe chuyến 11-12h đêm lên đến Đà Lạt 4-5h sáng rồi đi săn mây và ngắm bình minh luôn 😁 Thứ 2: nhậu cho tới sáng rồi đi săn mây luôn 😜 Các bạn chọn cách thứ mấy ạ ???? Mod: Kiim Anh #GhiềnĐàLạt