KIỂU NGƯỜI DỄ CHỊU NHƯNG HAY CỘC “SẢNG”

May be an image of 1 person, standing and text
KIỂU NGƯỜI DỄ CHỊU NHƯNG HAY CỘC “SẢNG”

KIỂU NGƯỜI DỄ CHỊU NHƯNG HAY CỘC “SẢNG”

1. Nói chung dễ chịu thì dễ còn cộc thì vẫn có lúc cộc.

2. Dễ chịu nhưng ai lợi dụng cái sự dễ chịu của mình rồi muốn làm gì làm thì hổng chịu, cộc.

3. Châm ngôn sống: vui đúng lúc, cộc lúc nào thì cộc.

4. Tình tình thì vui vẻ, hoà đồng, thân thiện, dễ thương, thoải mái, dễ tha thứ, nhưng mấy lúc cơn cộc sảng ập tới thì ngược lại.

5. Tự nhiên cộc, không ai làm gì cũng cộc, có ai làm gì thì cộc hơn.

6. Vì tính tình dễ chịu nên ai làm gì quá chỉ dám nói mấy câu hơi cộc chút thôi chứ vẫn để cho nó làm, kiểu “làm gì làm đi”, “muốn làm gì thì làm”.

7. Người ta tưởng người khó chịu, khó chiều mới hay cộc, thiệt ra mấy đứa dễ chịu mới hay cộc đó, tại vì… More

Sài Gòn Của Tôi, profile pictureMay be an image of 1 person, standing and textThu Nguyễn, profile picture