KIỂU NGƯỜI LÀ “TẤM CHIẾU CŨ TRONG TÌNH YÊU”

KIỂU NGƯỜI LÀ
KIỂU NGƯỜI LÀ “TẤM CHIẾU CŨ TRONG TÌNH YÊU”

KIỂU NGƯỜI LÀ “TẤM CHIẾU CŨ TRONG TÌNH YÊU”

1. Những niềm dzui, những nỗi pùn trong chuyện yêu đương, đều từng trải qua.

2. Có tình iu cũng được, không có tình iu cũng được.

3. Khi đang hổng có bồ thì cũng hổng quá muốn có bồ, thấy bình thường.

4. Khi đang có bồ thì hay nghĩ khum biết ngày nào sẽ chia tay, coi khùm không?

5. Ít khi đi tư vấn tình cảm cho người khác, vì phải va vào con đ* tình iu rồi mới biết, nó phức tạp như thế nào, người ngoài cuộc không rõ không dám tư vấn.

6. Vẫn tin vào tình iu nhưng tin khoảng 80% thui, còn 20% thì hên xui may rủi.

7. Tiến sĩ tình yêu học, cỗ máy yêu đương, thiên tài tâm lý tình cảm khi yêu, bậc thầy tình kảm,..

8. Cũng từng là một tấm chiếu mới,… More

Sài Gòn Của Tôi, profile pictureMay be a cartoon of one or more people and text that says "củatôi cua KIỂU NGƯỜI LÀ "TÂM CHIẾU CŨ TRONG TÌNH YÊU""Phuong-Anh Tran, profile picture