Mức độ lây nhiễm Covid-19 ở Việt Nam sau 80 ngày có dịch

Mức độ lây nhiễm Covid-19 ở Việt Nam sau 80 ngày có dịch
Mức độ lây nhiễm Covid-19 ở Việt Nam sau 80 ngày có dịch

Từ 23/1 đến 12/4, 80 ngày kể từ khi Việt Nam có ca nhiễm đầu tiên đến nay, mức độ lây nhiễm rất thấp so với thế giới. Nước ta đứng thứ 112 trong số 212 quốc gia có dịch.