PHÁT HIỆN TIỆM 𝐏𝐇𝐎̛̉ 𝐁𝐀́𝐓 Đ𝐀̀𝐍 NGUYÊN GỐC TRỨ DANH, DUY NHẤT Ở ĐÀ LẠT NÈ BÀ CON!!!

 PHÁT HIỆN TIỆM 𝐏𝐇𝐎̛̉ 𝐁𝐀́𝐓 Đ𝐀̀𝐍 NGUYÊN GỐC TRỨ DANH, DUY NHẤT Ở ĐÀ LẠT NÈ BÀ CON!!!

CẦN GÌ PHẢI RA TẬN HÀ NỘI, ĐÀ LẠT ĐÃ CÓ PHỞ NGON CHÍNH HIỆU BÁT ĐÀN ĐÂY RỒI 🤤 Hồi đi Hà Nội chơi được bạn dẫn đi ăn Phở Bát Đàn cái bị thích luôn. Xong về cứ thèm vị phở này vì chẳng tìm thấy ở Đà Lạt có vị như thế được. 😢 Vô tình nay thấy Đà Lạt có quán phải đi ăn liền cho đỡ thèmmmm🤤 🕹Địa Chỉ: Phở Bát Đàn – 47 Đường Trần Lê