Hà Nội siết chặt phòng dịch từ 19/7: 'Công điện 15' khác biệt thế nào so với Chỉ thị 15, Chỉ thị 16?

Hà Nội siết chặt phòng dịch từ 19/7: 'Công điện 15' khác biệt thế nào so với Chỉ thị 15, Chỉ thị 16?
Hà Nội siết chặt phòng dịch từ 19/7: 'Công điện 15' khác biệt thế nào so với Chỉ thị 15, Chỉ thị 16?

Công điện mới của TP Hà Nội bổ sung, tăng cường thêm các biện pháp trọng tâm mang tính đặc thù khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Người dân cần lưu ý để thực hiện nghiêm túc.

Chiều 18/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-CTUBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. 

Công điện này được xem là “đặc thù”, lần đầu tiên được áp dụng tại TP trong phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù, hiện tại TP Hà Nội vẫn chưa áp dụng Chỉ thị 15, tuy nhiên, trong thời gian qua, TP đã có những biện pháp siết chặt, nhằm hạn chế sự bùng phát, lây lan dịch trong cộng đồng, như tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người nơi công cộng… 

Về bản chất, có thể coi “Công điện 15” là “Chỉ thị 15+” áp dụng tại TP Hà Nội, tuy nhiên có một số nội dung khác được bổ sung, tăng cường thêm các biện pháp trọng tâm mang tính đặc thù khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Chỉ thị 15 và 16 đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, còn Công điên 15 là UBND TP về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong những thời điểm khác nhau.