1,4K cảm xúc, bao gồm Thích, Yêu thích và Buồn


[ Đà Nẵng 01.09.2020 ]- HOÀNG HÔN CHIỀU TÀ

Thì ra có một hoàng hôn đẹp như vậy, không hoa lệ nhưng vô cùng rực rỡ, không trống vắng nhưng lại làm người ta thấy cô đơn.

Chợt giật mình nhận ra, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều ở thành phố này.

Bỏ lỡ những chiều ngắm hoàng hôn trọn vẹn, bỏ lỡ thời gian…

Khác